Duhan Suresi ( 59 Verses )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Ha, Mim.

2 . Apaçık Kitab'a andolsun;

3 . Gerçekten Biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten Biz uyaranlarız.

4 . Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.

5 . Katımız'dan bir emir ile; doğrusu Biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

6 . Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

7 . Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız (Allah), göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

8 . O'ndan başka İlah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

9 . Hayır, onlar şüphe içindedirler; oynayıp-oyalanıyorlar.

10 . Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle;

11 . (Bu duman) insanları sarıp-kuşatıverir. İşte bu, acı bir azaptır.

12 . "Rabbimiz, azabı üstümüzden açıp-gider; çünkü biz (artık) iman edicileriz."

13 . Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir elçi gelmişti.

14 . Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir."

15 . Biz sizden bu azabı biraz açıp-gidereceğiz; (ama yine) dönecek olanlarsınız siz.

16 . Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette Biz intikam alacağız.

17 . Andolsun, Biz kendilerinden önce, Firavun'un kavmini de denedik. Onlara kerim bir elçi gelmişti;

18 . "Allah'ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim" (demişti).

19 . "Allah'a karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık, bir delil getiriyorum."

20 . "Ve doğrusu ben, sizin taşa tutmanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan (Allah)a sığındım."

21 . "Eğer bana inanmıyorsanız, bu durumda benden kopup-ayrılın."

22 . Sonunda Rabbine: "Gerçekten bunlar, suçlu-günahkar bir kavimdirler" diye dua etti.

23 . (Allah da:) "Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edileceksiniz." (diye duasını kabul edip cevap verdi).

24 . "Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur."

25 . Onlar nice bahçeler ve pınarlar terk etmişlerdi;

26 . (Nice) Ekinler, güzel konaklar,

27 . Ve içlerinde 'sevinç ve mutluluk içinde' yaşadıkları nimetler,

28 . İşte böyle; Biz bunları başka bir kavme miras olarak verdik.

29 . Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı ve onlar (ın azabı) ertelenmedi.

30 . Andolsun, Biz İsrailoğulları'nı o alçaltıcı azaptan kurtardık.

31 . Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

32 . Andolsun, Biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.

33 . Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.

34 . Muhakkak, bunlar da diyorlar ki:

35 . "(Bütün herşey) Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip-kaldırılacak değiliz."

36 . "Eğer doğru sözlüyseniz, şu halde atalarımızı getirin bakalım."

37 . Onlar mı hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu-günahkardı.

38 . Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye yaratmadık.

39 . Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler.

40 . Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.

41 . O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.

42 . Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.

43 . Doğrusu, o zakkum ağacı;

44 . Günahkar olanın yemeğidir.

45 . Pota gibi; karınlarda kaynar-durur;

46 . Kaynar-suyun kaynaması gibi.

47 . "Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin."

48 . "Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün;"

49 . "(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun."

50 . "Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir."

51 . Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar.

52 . Cennetlerde ve pınarlarda,

53 . Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler, karşılıklı (otururlar).

54 . İşte böyle; ve Biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

55 . Orda, güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyorlar;

56 . Orda, ilk ölümün dışında başka ölüm tadmazlar. Ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur.

57 . Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.

58 . Belki onlar öğüt alıp-düşünürler diye, Biz onu (Kur'an'ı), senin dilinle kolaylaştırdık.

59 . Öyleyse sen gözleyip-bekle; elbette onlar da gözleyip-bekliyorlar.

 

 

 

In this page you can listen Duhan Suresi in English, Duhan Suresi and read and download Duhan Suresi in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Duhan Suresi translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Duhan Suresi in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . The Moon 55 . The Beneficent, The Mercy Giving 56 . The Event, The Inevitable 57 . Iron 58 . She That Disputeth, The Pleading Woman 59 . Exile, Banishment 60 . She That Is To Be Examined, Examining Her 61 . The Ranks, Battle Array 62 . The Congregation, Friday 63 . The Hypocrites 64 . Mutual Disillusion, Haggling 65 . Divorce 66 . Banning, Prohibition 67 . The Sovereignty, Control 68 . The Pen, (the Letter) 69 . The Reality 70 . The Ascending Stairways, Staircases Upward, Sckeptic 71 . Noah 72 . The Jinn, Sprites 73 . The Enshrouded One, Bundled Up 74 . The Cloaked One, The Man Wearing A Cloak 75 . The Rising Of The Dead, Resurrection 76 . Time, Man, (every) Man, This (day-and-)age 77 . The Emissaries, Winds Sent Forth 78 . The Tidings, The Announcement 79 . Those Who Drag Forth, Soul-snatchers 80 . He Frowned! 81 . The Overthrowing, Extinguished! Wrapping Things Up 82 . The Cleaving, Bursting Apart 83 . Defrauding, The Cheats, Cheating 84 . The Sundering, Splitting Open 85 . The Mansions Of The Stars, Constellations 86 . The Morning Star, The Nightcomer 87 . The Most High, Glory To Your Lord In The Highest 88 . The Overwhelming, The Pall 89 . The Dawn, Daybreak 90 . The City, This Countryside 91 . The Sun 92 . The Night 93 . The Morning Hours, Morning Bright! 94 . Solace, Consolation, Relief 95 . The Fig, The Figtree 96 . The Clot, Read! 97 . Power, Fate 98 . The Clear Proof, Evidence 99 . The Earthquake 100 . The Courser, The Chargers 101 . The Calamity, The Stunning Blow, The Disaster 102 . Rivalry In World Increase, Competition 103 . The Declining Day, Eventide, The Epoch 104 . The Traducer, The Gossipmonger 105 . The Elephant 106 . Winter, Quraysh 107 . Small Kindnesses, Almsgiving, Have You Seen? 108 . Abundance, Plenty 109 . The Disbelievers, Atheists 110 . Succour, Divine Support 111 . Palm Fibre, The Flame 112 . The Unity, Sincerity, Oneness Of Allah 113 . The Daybreak, Dawn 114 . Mankind
Harun Yahya's Influences | Presentations | Audio Books | Interactive CDs | Conferences| About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to this site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top