Kaf Suresi ( 45 Verses )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Kaf. 'Şerefli üstün' Kur'an'a andolsun.

2 . Hayır, onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da, o kafirler: "Bu şaşılacak bir şey" dediler.

3 . "Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltilecek mişiz)? Bu uzak bir dönüş (iddiasıdır)."

4 . Doğrusu Biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımız'da (bütün bunları) saklayıp-koruyan bir kitap vardır.

5 . Hayır, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar, derin bir sarsıntı içinde bulunuyorlar.

6 . Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok.

7 . Yeri de (nasıl) döşeyip-yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 'göz alıcı ve iç açıcı' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik.

8 . (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.

9 . Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.

10 . Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da.

11 . Kullara rızık olmak üzere. Ve onunla (o suyla) ölü bir şehri dirilttik. İşte (ölümden sonra) diriliş de böyledir.

12 . Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı.

13 . Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri,

14 . Eyke halkı ve Tubba' kavmi de. Hepsi elçileri yalanladı; böylece Benim tehdidim (onların üzerine) hak oldu.

15 . Ya, Biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar 'karmaşık bir kuşku' içindedirler.

16 . Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.

17 . Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken

18 . O, söz olarak (herhangi bir şey) söylemeyiversin, mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır.

19 . O, ölüm sarhoşluğu, bir gerçek olarak gelip de, (insana) "İşte bu, senin yan çizip-kaçmakta olduğun şeydir" (denildiği zaman da).

20 . Sur'a da üfürülmüştür. İşte bu, tehdidin (gerçekleştiği) gündür.

21 . (Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.

22 . "Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; işte Biz de senin üzerindeki örtüyü açıp-kaldırdık. Artık bugün görüş-gücün keskindir."

23 . Onun yakını olan (ve yanından ayrılmayan melek) dedi ki: "İşte bu, yanımda hazır durumda olan şey."

24 . Siz ikiniz (ey melekler), her inatçı nankörü atın cehennemin içine,

25 . Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi,

26 . Ki o, Allah'la beraber başka bir İlah edinmişti. Artık ikiniz, onu en şiddetli olan azabın içine atın.

27 . Onun yakın-dostu (saptırıcı) dedi ki: "Rabbimiz, ben onu kışkırtıp-azdırdım. Ancak kendisi (haktan) uzak bir sapıklık içindeydi."

28 . (Allah buyurur:) "Benim Huzurumda çekişip-durmayın. Ben size daha önce 'kesin bir uyarı' göndermiştim."

29 . "Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve Ben kullara zulmedici değilim."

30 . O gün cehenneme diyeceğiz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlası var mı?" diyecek.

31 . Cennet de, muttakiler için, uzakta değildir, (o gün) yakınlaştırılmıştır.

32 . Bu, size vadolunandır; (gönülden Allah'a) yönelip-dönen (İslam'ın hükümlerini) koruyan,

33 . Görmediği halde Rahman'a karşı 'içi titreyerek korku duyan' ve 'içten Allah'a yönelmiş' bir kalp ile gelen içindir.

34 . "Ona 'esenlik ve barış (selam)la' girin. Bu, ebedilik günüdür."

35 . Orda diledikleri herşey onlarındır; Katımız'da daha fazlası da var.

36 . Biz bunlardan önce nice nesiller yıkıma uğrattık ki onlar, zorbaca yakalamak (yakıp-yıkmak, baskı ve şiddetle yönetmek, sindirmek) bakımından kendilerinden daha üstündüler; şehirlerde (yerin üstünü altına getirip, sayısız kazı, inşaat ve araştırmalarla her yanı) delik-deşik etmişlerdi. (Ama) kaçacak bir yer var mı?

37 . Hiç şüphesiz, bunda, kalbi olan ya da bir şahid olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt (zikir) vardır.

38 . Andolsun, Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık; Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

39 . Öyleyse sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et.

40 . Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da O'nu tesbih et.

41 . Çağırıcının, yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne kulak ver;

42 . O gün, o çığlığı bir gerçek (hak) olarak işitirler. İşte bu, (dirilip kabirlerden) çıkış günüdür.

43 . Gerçek şu ki, dirilten ve öldüren Biziz, Biz. Ve dönüş de Bizedir.

44 . O gün yer, onlardan çatlayıp-ayrılır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte bu, Bize göre oldukça-kolay olan bir haşir (sizi birarada toplama)dır.

45 . Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin; şu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver.

 

 

 

In this page you can listen Kaf Suresi in English, Kaf Suresi and read and download Kaf Suresi in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Kaf Suresi translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Kaf Suresi in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . The Moon 55 . The Beneficent, The Mercy Giving 56 . The Event, The Inevitable 57 . Iron 58 . She That Disputeth, The Pleading Woman 59 . Exile, Banishment 60 . She That Is To Be Examined, Examining Her 61 . The Ranks, Battle Array 62 . The Congregation, Friday 63 . The Hypocrites 64 . Mutual Disillusion, Haggling 65 . Divorce 66 . Banning, Prohibition 67 . The Sovereignty, Control 68 . The Pen, (the Letter) 69 . The Reality 70 . The Ascending Stairways, Staircases Upward, Sckeptic 71 . Noah 72 . The Jinn, Sprites 73 . The Enshrouded One, Bundled Up 74 . The Cloaked One, The Man Wearing A Cloak 75 . The Rising Of The Dead, Resurrection 76 . Time, Man, (every) Man, This (day-and-)age 77 . The Emissaries, Winds Sent Forth 78 . The Tidings, The Announcement 79 . Those Who Drag Forth, Soul-snatchers 80 . He Frowned! 81 . The Overthrowing, Extinguished! Wrapping Things Up 82 . The Cleaving, Bursting Apart 83 . Defrauding, The Cheats, Cheating 84 . The Sundering, Splitting Open 85 . The Mansions Of The Stars, Constellations 86 . The Morning Star, The Nightcomer 87 . The Most High, Glory To Your Lord In The Highest 88 . The Overwhelming, The Pall 89 . The Dawn, Daybreak 90 . The City, This Countryside 91 . The Sun 92 . The Night 93 . The Morning Hours, Morning Bright! 94 . Solace, Consolation, Relief 95 . The Fig, The Figtree 96 . The Clot, Read! 97 . Power, Fate 98 . The Clear Proof, Evidence 99 . The Earthquake 100 . The Courser, The Chargers 101 . The Calamity, The Stunning Blow, The Disaster 102 . Rivalry In World Increase, Competition 103 . The Declining Day, Eventide, The Epoch 104 . The Traducer, The Gossipmonger 105 . The Elephant 106 . Winter, Quraysh 107 . Small Kindnesses, Almsgiving, Have You Seen? 108 . Abundance, Plenty 109 . The Disbelievers, Atheists 110 . Succour, Divine Support 111 . Palm Fibre, The Flame 112 . The Unity, Sincerity, Oneness Of Allah 113 . The Daybreak, Dawn 114 . Mankind
Harun Yahya's Influences | Presentations | Audio Books | Interactive CDs | Conferences| About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to this site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top