< <
16 / total: 17

Fossil Specimens of Birds

The Darwinist deception on the subject of birds and the origin of flight

fosiller, evrimcilerin hayali çizimleri, ara geçiş fosili
 

However, despite all the efforts expended over the last century and a half,not a single trace has ever been found of the half-bird, half-reptile creatures that evolutionists assume must once have lived. No transitional forms covered half in scales and half in feathers, or with halfdeveloped wings, have ever been found in the Earth’s geological strata. In fact, contrary to what’s been conjectured, only fossils with perfect structures—the remains of flawless, fully formed living things—have ever been discovered.

One of evolutionists' most unbelievable claims is the thesis they propose to account for how terrestrial animals supposedly began to fly. According to this tale, one that even primary school children would find ridiculous, the forearms of reptiles that hunted flies eventually turned into wings, and the animals began flying. This thesis, a complete misery of logic, is just one of the countless examples of the desperate straits in which Darwinism finds itself. So great is the logical collapse Darwinists exhibited that they never even consider the question of "How were the flies the reptiles were chasing able to fly?"

The fact is that flies have an utterly immaculate flight system.

While human beings cannot flap their arms even 10 times a second, an average fly is able to beat its wings 500 times a second. In addition, both its wings beat simultaneously. The slightest discrepancy between the movements of the two wings would cause the fly to lose balance. If the Darwinists' claims were true, then a great many other animals famed for their high speed also would chase flies, and lions, leopards, cheetahs and horses should also one day have grown wings and started flying. Darwinists adorn these claims with scientific and Latin terminology, and millions of people naively believe them. The fact is, though, scientific findings openly and clearly reveal the invalidity of evolutionist claims. Not a single example of a living thing gradually acquiring wings has ever been encountered in the fossil record. Research reveals that any such transition is impossible.

Dino Kuslar

A. DINO-BIRDS ARE SOLELY THE PRODUCTS OF THE IMAGINATION

 

B. FICTITIOUS DRAWINGS

(1) A fully formed dinosaur, many examples of which are seen in the fossil record.

(2, 3, 4) There exists not the slightest jotof evidence that such semi-formed living things ever existed.

(5) A complete bird of which we see thousands of specimens.

In order to be able to prove that birds evolved from dinosaurs, evolutionists would have had to have discovered the supposed transitional form fossils shown in the illustrations to the side. However, although many fossils of both birds and dinosaurs have been unearthed, the fossil record contains no trace of supposed dino-birds. Defective life forms with missing organs, bearing half -bird and half -reptile characteristics, which should have existed in large numbers according to evolutionist claims, appear nowhere in any of the Earth’s strata.

The evolutionists’ “transitional form predicament” also applies to the origin of birds. According to evolutionist claims, “single winged” and “half winged” entities should have existed; but had they existed, the fossil record should corroborate that. However, the subjects of these evolutionist scenarios are no more than reports and fictitious drawings based on no scientific evidence whatsoever. Life forms have always appeared suddenly at all periods of history, and have always had complete and fully functioning organs.

Kuşlarda gördüğümüz harika özellikler evrimi yalanlıyor

fosiller, evrimcilerin hayali çizimleri, ara geçiş fosili
 

Yeryüzünde on binden fazla kuş türü yaşamaktadır. Bu kuşların her biri birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Şahinin keskin gözleri, geniş kanatları ve sivri pençeleri vardır. Yüzlerce metre yükseklikte süzülürken, yukarıdan yavru bir tavşanı fark edebilecek kadar keskin gözlere sahiptir.

Birkaç yüz gramlık yağmur kuşları, her yıl kışı geçirmek üzere 4.000 kilometrelik yolu 88 saat boyunca kanat çırparak ve okyanus üzerinde rotalarını şaşırmadan katederler.

Papağanlar ses taklidi yetenekleri ile en zeki birkaç canlıdan biridir. Papağanlar, çok farklı bir ses organı anatomileri olduğu halde -örneğin dişleri ve dudakları olmamasına rağmen- insanların çıkardığı seslere çok benzer sesler çıkarabilmektedirler.

Bilinen en küçük kuş olan sinek kuşu, uzun gagasıyla çiçek nektarları ve çiçeklerin içinde bulunan küçük böceklerle beslenebilir. Besin alabilmek için çiçeğin önünde havada asılı olarak kalması gerekir ve sahip olduğu özel yaratılışla bunu yapabilen tek kuş sinek kuşudur.

Baykuş ise ince ama keskin olmayan tüylerindeki özel yaratılış sayesinde, geceleri yaptığı av uçuşları sırasında tam bir sessizlik elde eder. Bugün baykuşun kanatları, hava türbülansını -gürültüyü- engellemesiyle bilim adamlarının taklit etmeye çalıştıkları tasarımlar arasında yerini almıştır.

3.5 metrelik kanatları ile en uzun kanat sahibi olan albatroslar yaşamlarının %92'sini açık denizlerde geçirirler ve neredeyse hiç karaya inmezler. Albatrosların çok uzun süre hiç durmadan uçabilmeleri ise, kanatlarını olabildiğince geniş açıp, kanat çırpmadan, hava akımlarını kullanmalarıyla mümkün olur.

Kuşların sahip oldukları özellikleri zaman içinde yavaş yavaş kazanmış olmaları mümkün değildir, çünkü böyle bir sürecin ara aşamalarında hayatta kalmaları imkansızdır. Nitekim evrimcilerin iddia ettikleri gibi aşama aşama mükemmelleşen bir canlı yoktur; aksine farklı canlı grupları, yeryüzü katmanlarında ilk belirdikleri andan itibaren şu anki mükemmel halleriyle bulunmaktadır.

 

Tüm bunlar, kuşların yaratıldığının bilimsel kanıtlarıdır. Bu kanıtlar, insanlara Kuran'da öğretilen bir gerçeği teyit etmektedir: Bu canlıları, sahip oldukları yeteneklerle ve buna uygun tasarımlarla yaratan, herşeyin Yaratıcısı olan Allah'tır. Kuran'da Allah "... O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur..." (Hud Suresi, 56) ayetiyle canlılar üzerindeki hakimiyetini bildirmektedir.

Kuşlar da sahip oldukları kusursuz özellikleriyle göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın sanatının ve ilmininin örneklerini sergilemektedir.

Confuciusornis Sanctus

Period: Cretaceous
Age: 120 million years
Location: China

The theory of evolution claims that birds evolved from small therapod dinosaurs—in other words, from reptiles. The fact is, however, that anatomical comparisons between birds and reptiles refute this claim, as does the fossil record.

The fossil pictured belongs to an extinct species of bird known as Confuciusornis, the first specimenof which was discovered in China in 1995. Confuciusornis bears a very close resemblance to present-day birds and has demolished the scenario of bird evolution that evolutionists have proposed for decades.

In describing the imaginary evolution of birds, evolutionists for years used the bird known as Archæopteryx as evidence. All the subsequent scientific findings made, however, show this claim to be untrue. The Conficiusornis fossil is another piece of evidence showing that Archæopteryx cannot be the supposed forerunner of birds. This bird, from the same period as Archæopteryx (around 140 million years ago), has no teeth. Its beak and feathers have the same characteristics as those of present-day birds. Its skeletal structure is also identical to that of modern-day birds, and it has talons on its wings, as does Archæopteryx. The structure known as the pygostyle, which supports the tail feathers, is also present in this bird. In short, this creature, the same age as Archæopteryx—which evolutionists regard as the oldest supposed forebear of birds, as being half-reptile and half-bird—bears a very close resemblance to modern-day birds. This fact refutes evolutionist theses to the effect that Archæopteryx is the primitive forerunner of all birds.

Darwinistlerin kamuoyuna "en eski uçan dinozor" olarak lanse ettikleri bu fosil, gerçekte çok sık rastlanan gagalı bir kuş türüne aittir.

125 milyon yıl öncesinden günümüze kadar ulaşan Confuciusornis'in bütün özellikleri canlının evrimleşmediğini, ilk ortaya çıktığı andan itibaren uçucu bir kuş olduğunu bize göstermektedir.

Milyonlarca yıl öncesinden günümüze ulaşan Confuciusornis benzeri fosiller dinozor-kuş evrimi senaryolarını kesin olarak geçersiz kılmaktadır.

Evrimcilerin bu gerçeği kabullenmemekte direnmeleri, teorinin körü körüne savunulan bir iddiadan ibaret olduğunu ortaya koyması bakımından son derece önemlidir.

 

Confuciusornis Sanctus

Period: Cretaceous
Age: 125 million years
Location: China

125 milyon yıl önce yaşamış, sık rastlanan gagalı kuşlardan biri olan Confuciusornis'in dişleri yoktur, gagası ve tüyleri ise günümüz kuşlarıyla aynı özellikleri göstermektedir. İskelet yapısı da günümüz kuşlarıyla aynı olan bu kuşun kanatlarında pençeler bulunmaktadır. Ayrıca kuyruk tüylerine destek olan "pygostyle" isimli yapı bu kuşta da görülmektedir.

Bütün bunlar günümüzde yaşayan kuşlarda da var olan özelliklerdir.

Bu ve benzeri fosiller, farklı kuş türlerinin birbirlerinden evrimleştiklerini göstermez. Aksine, günümüz kuşlarının ve Archæopteryx benzeri bazı özgün kuş türlerinin beraberce yaşadıklarını ispatlamaktadır. Bu kuşların bazılarının, örneğin Confuciusornis veya Archæopteryx'in soyları tükenmiş, günümüze ancak belli sayıda kuş türü gelebilmiştir. Soyu tükenen kuşlar evrimciler tarafından spekülasyon konusu haline getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak Darwinistlerin çabaları nafiledir çünkü fosil kayıtlarında çok detaylı olarak görüldüğü gibi Confuciusornis günümüz kuşlarından farksızdır.

Kuşların ve diğer uçucu canlıların kara canlılarından evrimleştiğine dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Aksine, sahip oldukları kompleks yapılar ve bunların fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkışı, tüm bu canlıların gerekli uçuş sistemleriyle birlikte yaratıldıklarını göstermektedir.

 

Confuciusornis

Period: Cretaceous
Age: 120 million years
Location: China

The theory of evolution claims that birds evolved from small therapod dinosaurs—in other words, from reptiles. The fact is, however, that anatomical comparisons between birds and reptiles refute this claim, as does the fossil record.

The fossil pictured belongs to an extinct species of bird known as Confuciusornis, the first specimenof which was discovered in China in 1995. Confuciusornis bears a very close resemblance to present-day birds and has demolished the scenario of bird evolution that evolutionists have proposed for decades.

 

Liaoningornis

Period: Cretaceous
Age: 140 million years
Location: China

Yet another discovery that invalidates evolutionist claims regarding the origin of birds is the Liaoningornis fossil shown here. The existence of this bird, around 140 million years of age and first discovered in China in November 1996, was announced by the ornithologists Lianhin Hou, and Martin and Alan Feduccia in an article published in Science magazine.

Liaoningornis had a breastbone to which the flight muscles were attached, as in present-day birds.

It was also identical to birds living today in all other respects. The sole difference was that it had teeth in its jaw. This showed that odontornithes (toothed birds) by no means had the kind of primitive structure claimed by evolutionists. Indeed, in an analysis in Discover magazine Alan Feduccia stated that Liaoningornis invalidated the claim that dinosaurs constitute the origin of birds. ("Old Bird," Discover, 21 March 1997.)

 

Liaoxiornis

Period: Cretaceous
Age: 144-65 million years
Location: China

All the fossils unearthed show that birds have always existed as birds, and that they have not evolved from any other life form. Darwinists, who maintain that birds evolved from terrestrial animals, are actually well aware of this, and are unable to account for how wings and the flight mechanism emerged through an evolutionary process and through random mechanisms such as mutation. The Turkish biologist Engin Korur admits the impossibility of wing evolution: "The common feature of eyes and wings is that they can perform their functions only when they are fully developed. To put it another way, sight is impossible with a deficient eye, and flight is impossible with half a wing. How these organs appeared is still one of those secrets of nature that have not yet been fully illuminated." (Engin Korur, "Gozlerin ve Kanatlarin Sirri" ("The Secret of Eyes and Wings"), Bilim ve Teknik, No. 203, October 1984, p. 25.)

Powerful wing muscles must be securely attached to the bird's breastbone, and have a structure suitable for lifting the bird into the air and establishing balance and movement in all directions when aloft. It is also essential that bird's wing and tail feathers be light, flexible and in proportion to one another—that they should have a perfect aerodynamic framework making flight possible.

At this point, the theory of evolution faces a major dilemma: The question of how this wing's flawless structure could have emerged as the result of a succession of random mutations goes unanswered. "Evolution" can never explain how a reptile's forelegs could have developed into a flawless wing as the result of impairments in its genes—that is, mutations.

As the quotation cited on the preceding page states, flight is impossible with just a half wing. Therefore, even if we assume that a mutation of some kind did cause some kind of changes in a reptile's forelegs, it is still irrational to expect that a wing could emerge by chance, as a result of other mutations being added on. Any mutation in the front legs would not endow the animal with wings, but would deprive it of the use of its forelegs. This would leave the creature physically disadvantaged (crippled, in other words) compared to other members of its species.

According to biophysical research, mutations take place only very rarely. Therefore, it is impossible to expect such handicapped creatures to wait for millions of years for their half-formed, functionless wings to be completed by small mutations.

 

Confuciusornis

Period: Cretaceous
Age: 120 million years
Location: China

The French scientific journal Science et Vie made the following comment regarding this bird, now known as Confuciusornis sanctus:

"According to Chinese and American palaeontologists examining the fossil . . . they were dealing with a first class discovery. This flying bird, the same approximate size as a water rail, is around 157 million years old . . . older than Archæopteryx." (Jean Philippe Noel, "Les Oiseaux de la Discorde," Science et Vie, No. 961, October 1997, p. 83.)

The significance of this discovery is obvious; the fact that Confuciusornis lived during the same period as a life form claimed to have been the supposed forerunner of birds—and the fact that it bears a very close similarity to present-day birds—totally invalidates evolutionists' claims.

Another difference between birds and reptiles is their different metabolic rates. Reptiles have one of the slowest metabolisms of all life forms on Earth, while birds hold the highest. Due to a sparrow's very fast metabolism, for example, its body temperature may sometimes rise to as high as 48°C (118.4 F). Reptiles are unable to generate their own body heat, warming their bodies by basking in the sun's rays. Reptiles consume energy the slowest, while birds consume it the highest of all.

Despite his being an evolutionist, Alan Feduccia strongly opposes the theory that birds and dinosaurs are related, on the basis of scientific findings. On the subject of the dino-bird evolution thesis, he has this to say:

"Well, I've studied bird skulls for 25 years and I don't see any similarities whatsoever. I just don't see it . . . The theropod origins of birds, in my opinion, will be the greatest embarrassment of paleontology of the 20th century." (Pat Shipman, "Birds Do It … Did Dinosaurs?," New Scientist, 1 February 1997, p. 28.)

 

Messel Bird

Period: Eocene
Age: 50 million years
Location: Germany

The bird fossil was named for having been discovered in the famous Messel shales. None of the bodily mechanisms of birds, which have a completely different structure from terrestrial life forms, can be explained in terms of any gradual evolutionary model. First of all, wings—the most important feature that makes birds what they are—represent a complete impasse for the theory of evolution. Evolutionists themselves state the impossibility of a reptile being able to fly and indeed, that this claim is contradicted by the fossil record. The ornithologist Alan Feduccia, for example, asks, "How do you derive birds from a heavy, earthbound, bipedal reptile that has a deep body, a heavy balancing tail, and fore-shortened forelimbs? Biophysically, it's impossible." ("Jurassic Bird Challenges Origin Theories," Geotimes, January 1996, p. 7.)

Kuşların fosilleşmesi, kemik yapıları nedeniyle (kuş kemiklerinin içi boştur) genellikle zor olan bir süreçtir. Almanya'daki Messel Oluşumu'nda ise tüm uzuvlarıyla birlikte iyi korunmuş kuş fosillerine sıkça rastlanır. Resimde görülen Messelornis Cristata en çok bulunan kuş örneklerinden biridir. Yaklaşık bir su tavuğu boyutlarında olan bu kuş, genellikle turnaların familyasına dahil edilir. Kısa tüyleri, uzun bacakları ve kısa tırnakları vardır. Kuyruk tüyleri ise oldukça uzundur. Baş kısmında, miğferi andıran bir ibik bulunur. Toplam iskelet uzunluğu 25 - 30 cm.dir.

 

16 / total 17
You can read Harun Yahya's book How Fossils Refute Darwinism online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Harun Yahya's Influences | Presentations | Audio Books | Interactive CDs | Conferences| About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to this site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top